Puheenvuoro

Minua kiinnostaa viivan estetiikka ja hitaasti rakennetut konstruktiot. Minulle kauneus ilmenee usein tavallisessa, arkisessa ja harmaassa. Se on samana toistuvan, yllätyksettömän, monotonisen rytmin hiljaisella volyymillä puhuvaa kauneutta. Se on halkopinon löyhää tasaraitaa, rapautuneen tiiliseinän palttinaa tai tietyömaan katukivien epätasaisen harmaa röykkiörytmi. Sellaiseen kauneuteen silmäni usein pysähtyy, ja sellaiseen kauneuteen etsin ympäristöstäni materiaaleja ja sellaista kauneutta yritän teoksissani uudelleen rakentaa.

Viimeaikaisissa teoksissani olen pohtinut ihmisten välistä kommunikaatiota. Yhdistän näissä teoksissa elektroniikan komponenteista punomiini verkkokonstruktioihin erilaisia löytöesineitä. Käytetyt esineet tuovat teoksiini arkisen tarinan ulottuvuudet. Elektroniikan komponenttien voi puolestaan nähdä viittaavan tietoyhteiskunnan nopeatempoiseen ja kiireen sävyttämään tiedonvälitykseen ja kommunikaatioon. Tälle kiireen ja tulosvastuullisuuden kulttuurille haluan teoksissani esittää vaihtoehdon rakentamalla ne hitaasti, meditatiivisesti ja käsityömäisesti.

JOHANNA VIRTANEN
taide@kolumbus.fi
puh: 050-5268303
työhuone: Kaapelitehdas, Helsinki
www.johannavirtanen.com